โต๊ะขาเหล็ก

โต๊ะขาเหล็กสามารถเลือกสีและรูปแบบของขาเหล็กได้ รวมถึงสีของไม้ที่สามารถเลือกตามสีของธีมสีของห้องได้ 

สีขา

โต๊ะขาเหล็ก

โต๊ะของเรามีหลากหลายรูปแบบ และ ยังสามารถเลือกขนาดและsize ตามที่ต้องการได้อีกด้วย
Icon 1
Icon 2
Icon 3