ตู้เอกสาร

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-36 ของ 162

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. ตู้เอกสารบานเปิด Officeintend รุ่นTBWO046-604075

  ตู้เอกสาร Officeintend รุ่นTBWO046-604075
  ขนาด 600w x 400d x 750h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 2. ตู้เอกสารลิ้นชักOfficeintend รุ่นOBC-3DW-806090

  ตู้เอกสาร Officeintend รุ่นOBC-3DW-806090
  ขนาด 800w x 600d x 900h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 3. ตู้เอกสารบานเปิด Officeintend รุ่นKBC-1SD1S1DD1S-1206080

  ตู้เอกสาร Officeintend รุ่นKBC-1SD1S1DD1S-1206080
  ขนาด 1200w x 600d x 800h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 4. ตู้เอกสารบานลิ้นชัก Officeintend รุ่นOBC-7DW-606085

  ตู้เอกสาร Officeintend รุ่นOBC-7DW-606085
  ขนาด 600w x 600d x 850h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 5. ตู้เอกสารสูง Officeintend รุ่น OHC-1SD2S1DD2S1SD1S1DD1S-12040200

  ตู้เอกสาร Officeintend รุ่นOHC-1SD2S1DD2S1SD1S1DD1S-12040200
  ขนาด 1200w x 400d x 2000h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 6. ตู้เอกสารสูง Officeintend รุ่นOHC-1DD2S1DD1S-8040200

  ตู้เอกสาร Officeintend รุ่นOHC-1DD2S1DD1S-8040200
  ขนาด 800w x 400d x 2000h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 7. ตู้เอกสารบานเลื่อน Officeintend รุ่นOBC-2SL2S-9045120

  ตู้เอกสาร Officeintend รุ่นOBC-2SL2S-9045120
  ขนาด 900w x 450d x 1200h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 8. ตู้เอกสารบานเปิด Officeintend รุ่นOBC-1DD2S-9045120

  ตู้เอกสาร Officeintend รุ่นOBC-1DD2S-9045120
  ขนาด 900w x 450d x 1200h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 9. ตู้ Officeintend รุ่นSBC-1SD1S1O1DW1P1DW1SD1S-1204052

  ตู้Officeintend รุ่นSBC-1SD1S1O1DW1P1DW1SD1S-1204052
  ขนาด 1200w x 400d x 520h

  ฿8,804.00
  สินค้าหมด
 10. ตู้mobile Officeintend รุ่นOMP-WS3DW010-455065

  ตู้mobile Officeintend รุ่นOMP-WS3DW010-455065
  ขนาด 450w x 500d x 650h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 11. ตู้mobile Officeintend รุ่นOMP-WS2DW011-455055

  ตู้mobile Officeintend รุ่นOMP-WS2DW011-455055
  ขนาด 450w x 500d x 550h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 12. ตู้lockerสูง Officeintend รุ่นOHC-15SD-11340195-1

  ตู้locker เตี้ย Officeintend รุ่นOHC-15SD-1134195
  ขนาด 1130w x 400d x 1950h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 13. ตู้lockerสูง Officeintend รุ่นOHC-20SD-15040195

  ตู้locker เตี้ย Officeintend รุ่นOHC-20SD-1504195
  ขนาด 1500w x 400d x 1950h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 14. ตู้เก็บเอกสารบานลิ้นชัก Officeintend รุ่นOBC-1O1P1O2DW-754075

  ตู้เก็บเอกสารบานลิ้นชัก Officeintend รุ่นOBC-1O1P1O2DW-754075
  ขนาด 750w x 400d x 750h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 15. ตู้เก็บเอกสารบานเปิด Officeintend รุ่นOHC-1O3S1FS2S-7740300

  ตู้เก็บเอกสารบานเปิด Officeintend รุ่นOHC-1O3S1FS2S-7740300
  ขนาด 770w x 400d x 3000h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 16. ตู้เก็บเอกสารบานเปิด Officeintend รุ่นOBC-1O1DD1S-8040110

  ตู้เก็บเอกสารบานเปิด Officeintend รุ่นOBC-1O1DD1S-8040110
  ขนาด 800w x 400d x 1100h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 17. ตู้บานเปิด Officeintend รุ่นOBC-1DD1S1DD1S-17042105

  ตู้บานเปิด Officeintend รุ่นOBC-1DD1S1DD1S-17042105
  ขนาด 1700w x 420d x 1050h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 18. ตู้mobile Officeintend รุ่นOMP-WS-1SD1S-536074

  ตู้mobile Officeintend รุ่นOMP-WS-1SD1S-536074
  ขนาด 530w x 600d x 740h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 19. ตู้lockerสูง Officeintend รุ่นOHC-15SD-11340195

  ตู้locker เตี้ย Officeintend รุ่นOHC-15SD-1134195
  ขนาด 1130w x 400d x 1950h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 20. ตู้lockerสูง Officeintend รุ่นOHC-5SD-4040200

  ตู้locker เตี้ย Officeintend รุ่นOHC-5SD-4040200
  ขนาด 400w x 400d x 2000h

  ฿0.00
  สินค้าหมด
 21. ตู้lockerเตี้ย Officeintend รุ่นOBC-2SD-5040120

  ตู้locker เตี้ย Officeintend รุ่นOBC-2SD-5040120
  ขนาด 500w x 400d x 1200h

  ฿4,875.00
  สินค้าหมด
 22. ตู้lockerเตี้ย Officeintend รุ่นOBC-4SD-8040120

  ตู้locker เตี้ย Officeintend รุ่นOBC-4SD-8040120
  ขนาด 800w x 400d x 1200h

  ฿7,252.00
  สินค้าหมด
 23. ตู้เก็บเอกสารบานลิ้นชัก Officeintend สำหรับ กระดาษขนาด A0 รุ่นOBC-7DW-1309380

  ตู้เก็บเอกสารบานลิ้นชัก Officeintend สำหรับ กระดาษขนาด A0 รุ่นOBC-7DW-1309380
  ขนาด 1300w x 930d x 800h

  ฿32,640.00
  สินค้าหมด
 24. ตู้เก็บเอกสาร Officeintend บานโล่ง ขนาด 1200w x 400d x 800h รุ่นOBC-1O1S1P1S-1204080

  ตู้เก็บเอกสาร Officeintend บานโล่ง รุ่นOBC-1O1S1P1S-1204080
  ขนาด 1200w x 400d x 800h

  ฿4,695.00
  สินค้าหมด
 25. ตู้เก็บเอกสาร Officeintend บน-บานโล่ง ล่าง-บานเปิด ขนาด 800w x 400d x 650h รุ่น101DD-804065

  ตู้เก็บเอกสาร Officeintend บน-บานโล่ง ล่าง-บานเปิด รุ่น101DD-804065
  ขนาด 800w x 400d x 650h

  ฿5,847.00
  สินค้าหมด
 26. Officeintrend ตู้เก็บเอกสาร s30_ตู้เตี้ย_1600x500x400

  Overall size : 1600x500x400 mm

  ฿0.00
 27. Officeintrend ตู้ Locker 1500x450x1850

  Overall size : 1500x450x1850

  ฿0.00
 28. Officeintrend ตู้เก็บเอกสาร Fixed pedestal_1200x450x600

  Overall size : 1200x450x600 mm

  ฿0.00
 29. Officeintrend ตู้สูง cabinet swing door 887.5x600x2700 mm

  Overall Size : 887.5x600x2700 mm

  ฿0.00
 30. Officeintrend ตู้เก็บเอกสาร Side cabinet (2-swing)_1200x500x75

  Overall size : 1200x500x750 mm

  ฿0.00
 31. Officeintrend ตู้เก็บเอกสาร High Cabinet (2SW+OP+2SW)_800x400x1950

  Overall size : 800x400x1950 mm

  ฿0.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-36 ของ 162

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า