โซฟา

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 37-72 ของ 106

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A816

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  steel frame with modular foam, chromed aluminum alloy base,fabric

  68*71*75

  Color : DVB 128 SERIES , DR51602 SERIES

  ฿12,100.00
 2. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A817

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  steel frame with modular foam, chromed aluminum alloy base,fabric

  86*76*89

  Color : DVB 128 SERIES , DR51602 SERIES

  ฿18,700.00
 3. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A758

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  steel frame with modular foam, chromed aluminum alloy base,fabric

  78*75*70

  Color : DR51602 SERIES

  ฿13,900.00
 4. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A759

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  Telephone pod with full fiberglass structure and seat & back upholstered in cashmere fabric with auto return base

  68x68x170

  Color : DR51602 SERIES

  ฿44,000.00
 5. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น A757C

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  cashmere fabric,fiberglass with foam,solid steel metal stand

  66*58*47

  Color : DR51602 SERIES

  ฿8,000.00
 6. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A757A

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  cashmere fabric,fiberglass with foam,solid steel metal stand

  95x96x104

  Color : DR51602 SERIES 

  ฿36,000.00
 7. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A755

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  fabric,inner frame is fiberglass with foam,solid wood paint sparkle silver

  80x80x106

  Color : DVB 128 SERIES , DR51602 SERIES

  ฿33,000.00
 8. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A630

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  steel farme back parts, seat solid wood frame, high density foam

  91×91×73

  Color : DR51602 SERIES

  ฿18,800.00
 9. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A630

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  steel farme back parts, seat solid wood frame, high density foam

  91×91×110

  Color : DR51602 SERIES

  ฿23,000.00
 10. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-F022

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  PP balls 3.75kg , fabric

  100*60*95

  Color : D159 SERIES , DVB 128 SERIES , DR51602 SERIES

  ฿10,700.00
 11. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-F021

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  PP balls 3.6kg , fabric

  120*160*95

  Color : D159 SERIES , DVB 128 SERIES , DR51602 SERIES

  ฿9,400.00
 12. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-F020

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  PP balls 4 kgs, fabric

  D90*135H

  Color : D159 SERIES , DVB 128 SERIES , DR51602 SERIES

  ฿10,000.00
 13. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A872 212*84*76

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  212*84*76

  Color : PU

   

   

  ฿40,000.00
 14. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A872 156*84*76

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  156*84*76

  Color : PU

   

  ฿34,000.00
 15. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A872 114*84*76

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  114*84*76

  Color : PU

   

  ฿26,500.00
 16. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A858 296x100x79

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  296x100x79 (4 seater)

  Color : PU

   

   

  ฿56,000.00
 17. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A858 214x100x79

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  214x100x79 (3 seater)

  Color : PU

   

   

  ฿42,600.00
 18. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A858 187x100x79

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  187x100x79 (2 seater)

  Color : PU

   

   

  ฿36,500.00
 19. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A828 209*82*77

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  209*82*77

  Color : PU

   

  ฿35,000.00
 20. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A828 159*82*77

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  159*82*77

  Color : PU

   

  ฿29,500.00
 21. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A828 99*82*77

  สินค้าสั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  99*82*77

  Color : PU

   

  ฿23,300.00
 22. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A825 191*86*73

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  3-seater 191*86*73

  Color : PU

  ฿25,500.00
 23. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A825 132*86*73

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  2-seater 132*86*73

  Color : PU

   

  ฿20,500.00
  สินค้าหมด
 24. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A828 99*82*77

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  99*82*77

  Color : PU

  ฿15,900.00
 25. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A821 200*74*86

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  200*74*86

  Color :  PU, DVB 128 SERIES , DR51602 SERIES

  ฿34,000.00
 26. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A821 160*74*86

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  160*74*86

  Color :  PU, DVB 128 SERIES , DR51602 SERIES

  ฿30,500.00
 27. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A821

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  70*74*86

  Color : PU, DVB 128 SERIES , DR51602 SERIES

  ฿23,000.00
 28. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A815 184X79X77

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  184X79X77

  Color :  PU, DVB 128 SERIES , DR51602 SERIES

  ฿23,000.00
 29. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A815 144X79X77

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  144X79X77

  Color :  PU, DVB 128 SERIES , DR51602 SERIES

  ฿19,500.00
 30. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A815 84X79X77

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  84X79X77

  Color :  PU, DVB 128 SERIES , DR51602 SERIES

  ฿15,000.00
 31. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A652 239x93x89

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  239x93x89 (4 seater)

  Color : PU

  ฿56,000.00
 32. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A652 210x93x89

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  210x93x89 (3 seater)

  Color : PU

  ฿48,000.00
 33. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A652 160x93x89

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  160x93x89 (2 seater)

  Color : PU

  ฿39,100.00
 34. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A652 110x93x89

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  wooden structure with high density foam

  110x93x89 (1 seater)

  Color : PU 

  ฿29,000.00
 35. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-LF-32

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  fabric ,wooden structure with high density foam

  190*85*85

  Color : D159 SERIES , DVB 128 SERIES , DR51602 SERIES

  ฿28,000.00
 36. Officeintrend โซฟาที่นั่ง Sofa รุ่น PL-A853 155.5*90*67.5

  สินค้า สั่งผลิตขั้นต่ำ 60-75 วัน

  fabric ,wooden structure with high density foam

  2 seater 155.5*90*67.5

  Color : DVB 128 SERIES , DR51602 SERIES

   

  ฿25,000.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 37-72 ของ 106

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า